Hotel Le LODJI

Disclaimer

URL: www.lodji.fr

Bedrijf, organisatie : Lodji Hotel

BTW-NR. : FR77341041093

Aandelenkapitaal : BN/A

Maatschappelijke zetel:

118 Notre Dame

73 440 Saint-Martin de Belleville - FRANKRIJK

Tel: +33 4 79 08 92 82

reservation@lodji.fr

Doel van de site: Promotie van de vestiging

Directeur van de publicatie, wettelijke vertegenwoordiger: M. Laurent BAUDINET

Editorial manager: M. Laurent BAUDINET

Webmaster, ontwerp, revisie, artistieke leiding: SAS WIHP

Fotografie: Justin Paquay

Internet hosting: SAS WIHP

Voorzitter van SAS WIHP: Vincent RAMELLI

Deze site presenteert:

● Een informatieve inhoud

Een online gegevensverzameling

Wet bescherming persoonsgegevens: de site is het voorwerp van een verklaring bij de Commission Nationale Informatique et Liberté. U beschikt over een recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de u betreffende gegevens (art. 34 van de wet "Informatique et Libertés"). Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: reservation@lodji.fr

Eigendom: De site en de informatie die hij bevat, worden beschermd door de Franse wet op de intellectuele eigendom en door internationale verdragen. Behalve voor gebruik binnen de familiekring of voor privé-gebruik, mag de site en geen enkel element van zijn inhoud worden gereproduceerd, heruitgegeven, herschreven, gewijzigd of doorgegeven zonder de voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.